Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2013

Valtionosuudet vuonna 2013

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Lopulliset päätökset vuoden 2013 valtionosuusrahoituksesta tehtiin joulukuun 2012 lopussa.

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • esi- ja perusopetus
 • kirjastot
 • yleinen kulttuuritoimi ja
 • asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus. 

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. 

Päätös vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja valtionosuuden tasauksesta: VM/2199/02.02.06.00/2012, 28.12.2012.

Päätös vuoden 2013 kotikuntakorvauksen perusosista: VM/2198/02.02.06.00/2012, 28.12.2012. 

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus:

 • lukiokoulutukseen
 • ammatilliseen koulutukseen ja
 • ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

Päätös vuoden 2013 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta: OKM/92/221/2012, 31.12.2012.

Valtionosuudet vuonna 2013 -osiossa käsittelemme seuraavat asiat:

 1. Valtionosuuslaskuri 2013
 2. Yleistietoa valtionosuuksista 2013
 3. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
 4. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2013
 5. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 2013
 6. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 2013.
tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
 • valtionavut
 • valtionosuudet
 • taloudellisten vaikutusten arviointi
 • sote-uudistuksen raha-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Kuntatalous
Twitter-tili