Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2014

Valtionosuudet vuonna 2014

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset alustavat laskelmat vuoden 2014 valtionosuusrahoituksesta FCG:n talous- ja veroennustepäivillä 25.4.2013. Laskelmia on päivitetty kesäkuussa, elokuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2013. Lopulliset päätökset vuoden 2014 valtionosuuksista tehtiin 30.12.2013 (VM) ja 31.12.2013 (OKM). Viimeiset muutokset ja tarkistukset vuoden 2014 valtionosuuteen tehtiin joulukuussa 2014.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät (VM 30.12.2013 Dnro 2970/02.02.06.00/2013):

  • sosiaali- ja terveydenhuolto
  • esi- ja perusopetus
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi ja
  • asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatio. 

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus (OKM 31.12.2013 Dnro 80/221/2013):

  • lukiokoulutukseen
  • ammatilliseen koulutukseen ja
  • ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).

Valtionosuudet vuonna 2014 -osiossa käsittelemme seuraavat asiat:

tags