Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2017

Valtionosuudet vuonna 2017

Päätökset vuoden 2017 valtionosuusrahoituksesta tehtiin 30.12.2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus vuodelle 2017 tarkistettiin 29.12.2017. Lisäksi vuonna 2017 valtionosuudeksi kirjataan opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2017 tekemä päätös valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensaatiosta valtionavustuksena.

Kunnille myönnettiin vuonna 2017 valtionosuuksia yhteensä 8 499 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuus (VM) oli 8 569 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionosuuden kuntien osuus -70 milj. euroa vuonna 2017. Kotikuntakorvaustuloja kunnat saivat 108 milj. euroa ja muut opetuksen järjestäjät 173 milj. euroa. 

Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2017 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksen voimaantulosta (-349 milj. euroa), veromenetysten kompensaatioista (+395 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta kunnista Kelaan vuoden 2017 alussa (-331 milj. euroa).

Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa: peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuus. Lisäksi valtionosuusmaksatuksen yhteydessä otetaan huomioon kuntien kotikuntakorvausmenot ja -tulot.

Aikasarja kuntien valtionosuuksista vuosina 2010-2018 (excel-tiedosto).

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionavut
  • valtionosuudet
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • sote-uudistuksen raha-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö
Tiimi
Kuntatalous
Twitter-tili