Valtionosuudet vuonna 2021

Valtionosuudet 2021

(päivitys 15.4.2021)

Päivitetty vuoden 2021 vos-laskelmiin kotikuntakorvaustietojen sekä vuonna 2020 testimäärien mukaan maksettujen koronatukien tarkistukset (kirjataan 2021 valtionosuuksiin). Koronatukitiedosto myös päivitetty. /OR

***

(päivitys 24.3.2021)

Lisätty excel-tiedosto jossa tiedot koronatuista peruspalveluiden valtionosuuksissa sekä yhteisöveron korotuksen vaikutus kunnittain. /MM

***

(päivitys 25.1.2021)

Vuoden 2021 valtionosuuslaskuri on julkaistu. /MM

***

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta joulukuun 2020 lopussa.

Kaupungeille ja kunnille myönnetään valtionosuutta 7 593 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 362 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 955 milj. euroa vuonna 2021.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 88 milj. € vuonna 2021. Loppuosa vähennyksestä tehdään vuonna 2022.

Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021 valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa 15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as).

Kuntaliiton ensimmäinen arvio vuoden 2021 valtionosuudesta julkaistiin kuntien talousarviovalmistelun tueksi 28.4.2020. Ennakkolaskelmaa päivitettiin kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa 2020.

* * *

Valtionosuus koostuu hallinnollisesti kahdesta osasta, valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää verkossa

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu