Valtionosuudet vuonna 2021

Valtionosuudet 2021

Kuntaliitto julkaisi 28.4.2020 ensimmäisen arvion kaupunkien ja kuntien valtionosuudesta vuodelle 2021.

Kuntaliiton ennakkolaskelman (28.4.2020) mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vähenevät yhteensä 661 miljoonaa euroa (-6,7 %; -120 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021. 

Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 326 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 1 860 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 186 milj. euroa vuonna 2021 (9 847 milj. € vuonna 2020).

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa merkittävästi vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetty koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 547 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 572 milj. € vuonna 2021 (muutosvaikutus -1 114 milj. euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021).

Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" valtionosuudet lisääntyvät 295 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

  • Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 159 milj. euroa.
  • Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 34 milj. euroa.
  • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,5 milj. euroa vuonna 2021.
  • Tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 66 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,19 prosenttiyksikköä ja on 25,70 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Kuntaliitto päivittää kuntakohtaista vuoden 2021 ennakollista valtionosuuslaskelmaa seuraavan kerran kesäkuussa 2020. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2020 lopussa (edell. VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019).

HUOM! Vuosien 2020 tai 2021 valtionosuuslaskelmissa (versio 28.4.2020) ei ole otettu huomioon mitään osaa kehysriihessä 8.4. päätetystä koronaepidemiaan liittyvästä kuntatalouden tukipaketista (1-1,2 mrd. € vuonna 2020).

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Twitter-tili