Valtionosuudet vuonna 2021

Valtionosuudet 2021

(päivitys 5.11.2020)

Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 valtionosuuslaskelman vuoden 2019 verotuksen valmistumisen jälkeen.

Marraskuun päivityksessä on otettu huomioon vuodelle 2021 tehdyt koronatukipäätökset, vuoden 2019 verotiedot tulopohjan tasauksessa ja uusimmat laskentatiedot mm. koulutustaustakertoimessa.

Seuraavaksi sivuille päivitetään valtionosuuslaskuri ja kotikuntakorvauslaskelmat.

* * *

Valtiovarainministeriö päivitti vuosien 2020-2024 valtionosuuslaskelmat syksyn 2020 kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä.

VM (5.10.2020), Vuoden 2021 kuntatalousohjelma on julkaistu

Kuntakohtainen ennakollinen valtionosuuslaskelma vuodelle 2021 löytyy VM:n julkaisemasta painelaskelmasta, joka on em. sivun liitteenä.

* * *

Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 ennakollsia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 4.9.2020. Ensimmäinen arvio vuoden 2021 taloussuunnittelun tueksi julkaistiin 28.4.2020 ja sitä päivitettiin 18.6. ja 26.6. Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntaliiton ennakkolaskelman (26.6.2020) mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vähenevät 370 miljoonaa euroa (-3,6 %; -67 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021. 

Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 570 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 325 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 895 milj. euroa vuonna 2021 (10 264 milj. € vuonna 2020).

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021. 

Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" valtionosuudet vähenevät 306 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

  • Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
  • Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa.
  • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021.
  • Tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Kuntaliitto päivittää kuntakohtaista vuoden 2021 ennakollista valtionosuuslaskelmaa seuraavan kerran lokakuussa 2020. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2020 lopussa (edell. VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019).

* * *

Valtiovarainministeriön ennakkolaskelmaan (28.5.) vuoden 2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta. Seuraava päivitys valtion talousarvioesityksen julkaisun 5.10. jälkeen.

tags