Valtionosuudet 2022

(Päivitys 20.9.2021)

Ennakollisilla (VM 30.6) valtionosuuslaskelmilla päivitetty valtionosuuslaskuri 2022 on julkaistu liitteissä. Laskuri sisältää myös ennakkotietoja opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhinnoista vuotta 2022 koskien, jonka avulla on mahdollista laskea ja hahmottaa OKM:n valtionosuuksien suuruutta.

***

Päivitys 4.8.2021: Valtiovarainministeriön sivuilla on julkaistu 30.6.2021 päivitetyt kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien kuntakohtaiset ennakkolaskelmat. Excel-taulukon välilehdiltä näkyvät valtionosuuksien määräytymistekijät. Lukuja tarkastellessa on huomioitava, että laskelma ei sisällä OKM:n kautta tulevaa valtionosuutta. Sen osuus joko lisää tai vähentää kunnan saamaa valtionosuutta.

***

Vuoden 2022 ennakolliset valtionosuuslaskelmat

Laskelmat perustuvat kevään kehysriihen päätöksiin sekä määräytymistekijöiden muutoksiin, kuten väestö- ja sairastavuus sekä työttömyys- ja työvoimatietojen päivityksille sekä veroennusteen mukaiseen tasauslaskelmaan.

Valtionosuudet kasvavat yhteensä (5,1 %) vuodelle 2022. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,2 prosentin indeksikorotus (165 M€), kustannustenjaon tarkistus (246 M€), verotulomenetysten kompensaatioiden kasvu (178 M€) sekä tehtävämuutokset (107 M€). Kokonaisuudessa valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 500 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Edellä mainitut valtionosuuslisäykset liittyvät joko kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä ne siten paranna kuntien taloustilannetta.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennyksestä johtuva valtionosuusleikkaus on palautettu osaksi valtionosuuksien vähennyksiä. Vuoden 2021 valtionosuuksissa kilpailukykysopimuksen mukainen leikkaus poistettiin väliaikaisesti osana koronatukimenettelyjä. Kilpailukykysopimusleikkauksen palauttaminen pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuudet eivät sisällä vuosista 2020 ja 2021 poiketen koronatukia.

Kuntaliiton ennakolliset valtionosuuslaskelmat eivät sisällä kotikuntakorvaustuloja tai -menoja. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on sisällytetty laskelmiin vuoden 2021 tasossa. Lukuja on päivitetty 26.5. siten, että ne sisältävät OKM:n 26.4. tekemän korjauksen 53 kunnan valtionosuuksiin.

Kuntaliiton ennakolliset valtionosuuslaskelmat poikkeavat hieman valtiovarainministeriön ennakollisista valtionosuuslaskelmista esimerkiksi sen vuoksi, että Kuntaliiton tasauslaskelma perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan veroennusteeseen. Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien summa sisältää myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.

Nyt julkaistut ennakolliset valtionosuudet tarkentuvat syksyllä 2021.

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu