Valtionosuudet

Valtionosuudet 2023

Vuonna 2023 alkaa kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille. Uudistus mullistaa kuntien rahoitusjärjestelmän, kun yli puolet verotuloista ja kaksi kolmannesta valtionosuuksista siirretään hyvinvointialueiden rahoittamiseen.

Tämän sivun alalaidasta löytyy excel-tiedosto, joka sisältää ennakollisia laskelmia vuoden 2023 valtionosuuksista. Mitään uutta ja omaa laskentaa luvut eivät sisällä, vaan tiedot perustuvat soteuudistus.fi -sivuilla 12.5.2021 julkaistuihin kuntien rahoituslaskelmiin sekä VM:n sivuilla julkaistuihin Kuntatalousohjelman painelaskelmiin (28.9. ja 15.10.2021).

Tässä aineistossa kyseisiä tietoja on pyritty jalostamaan havainnollisempaan ja kuntavertailun kannalta helpompaan muotoon. Lisäksi on tehty vertailuja näiden eri laskelmien eroista. Tiedosto sisältää myös laskelmia, miten valtionosuudet ja sen eri osatekijät muuttuvat sote-siirtymän seurauksena. Muutosta on havainnollistettu myös kaaviomuodossa. Omalta välilehdeltään löytyvät VM:n painelaskelmasta poimitut tiedot valtionosuuksista vuoteen 2025 saakka.

On syytä pitää mielessä, että kuntatalouden ennustaminen on aina vaikeaa. Erityisen vaikeaa on sote-uudistuksen jälkeisen tulevaisuuden ennustaminen. Luvut eivät ole lopullisia, vaan ne muuttuvat varmasti ja voivat kuntakohtaisesti muuttua paljonkin erityisesti siirtyvien sote-kustannusten muutoksen johdosta. Tarkempia luku- ja tulkintaohjeita tiedostossa. Kuntakohtaisia muutosvaikutuksia voi laskea myös Kuntaliiton jakoavaimella.

VM on linjannut, että seuraava päivitys kuntien rahoituslaskelmiin tehdään keväällä 2022. Perusteet ratkaisulle ovat VM:n 7.10.2021 julkaistussa uutiskirjeessä.

Tuon jälkeen on julkaistu myös syksyn kuntatalousohjelman painelaskelmakehikko, josta löytyvät kuntakohtaiset arviot niin valtionosuuksista kuin kuntatalouden muistakin osatekijöistä vuoteen 2025 saakka. Näitä lukuja voi soveltuvin osin hyödyntää kuntien taloussuunnittelun pohjana. Painelaskelmia korjattiin 15.10.2021, kun valtionosuuksien määrä huomattiin vuosille 2022-25 lasketun aiemmin noin 340 miljoonaa euroa liian matalaksi. Eri laskelmien väliset erot ovat aiheuttaneet jonkin verran kysymyksiä. Oheinen tiedosto mahdollistaa myös niiden välisten erojen tutkimisen.

Lue lisää laskelmavirheen tarkistuksesta pääekonomisti Minna Punakallion blogista ja Kuntaliiton ja VM:n tiedotteista.

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu