Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet vuonna 2019

Valtionosuudet vuonna 2019

Alkuperäiset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018. Niiden mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenivät -70 milj. euroa (-0,8 %, 13 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Pääministeri Antti Rinteen budjettiriihessä 17.9.2019 tehtiin päätös kertaluonteisen 237 miljoonan euron maksamisesta kunnille ennakkotiedoista poiketen jo vuonna 2019. Muutoksen jälkeen kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 618 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet lisääntyvät 160 milj. euroa (1,9 %, 29 €/as) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

  Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) lisäksi mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. €). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta -92 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten jäädyttämisestä.

  Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018). 

  Samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Kotikuntakorvauksen perusosa on 6 600,17 euroa vuonna 2019.

  Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta enintään 10 miljoonaa euroa. Korotus myönnetään valtionavustuksena. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki määräaikaan (30.8.2019) mennessä 88 kuntaa noin 100 miljoonaa euroa. Lisätietoja valtiovarainministeriön sivuilta .

  Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Valtionosuuspäätökset ja saajakohtaiset laskelmat löytyvät myös valtionosuutta hallinnoivien ministeriöiden internet-sivuilta:

  Sanna Lehtonen

  Etunimi
  Sanna
  Sukunimi
  Lehtonen
  Kehittämispäällikkö

  Yhteystiedot
  Puhelinnumero
  +358 9 771 2079
  Kännykkä
  +358 50 575 9090
  Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
  Organisaatio
  Suomen Kuntaliitto ry
  Yksikkö
  Kuntatalous
  tags