Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Valtionosuuslaskuri 2013

Valtionosuuslaskurin avulla voidaan laskea kunnan saaman valtionosuusrahoituksen määrä. Valtionosuuslaskuri on hyvä apu talousarvion valmistelussa.

Valtionosuuslaskurilla on monta käyttötarkoitusta

Kuntaliiton valtionosuuslaskuri on käytännöllinen apuväline kuntien taloussuunnittelun tueksi. Valtionosuuslaskurin käyttäminen on erinomainen tapa päivittää tiedot valtionosuusjärjestelmästä. Laskurin avulla valtionosuusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu: täyttäessään laskuria käyttäjä etenee laskennassa automaattisesti osa-alueittain käyden läpi koko kunnan valtionosuusrahoituksen kokonaisuuden.

Valtionosuuslaskuri kunnalle

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuuslaskurissa rahoituksen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja muut valtionosuusrahoituksen osatekijät on eroteltu omiksi taulukoikseen. Taulukoista tiedot siirtyvät automaattisesti Yhteenveto-taulukkoon, joka kertoo kunnan valtionosuusrahoituksen yhteismäärän.

Kuntien valtionosuuslaskurista on kaksi eri versiota.

  • Esitäytetty laskuri sisältää valtionosuuden laskennassa käytettävät tiedot valmiiksi täytettyinä. Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa esitäytettyjä lukuja.
  • Tyhjä laskuri edellyttää kaikkien valtionosuuden perusteena käytettävien tietojen täyttämistä laskurin värillisiin soluihin.

Laskurin tietoja voi muuttaa ja täydentää esim. laskettaessa arvioita valtionosuuksista tai laskennallisista kustannuksista seuraaville vuosille.

Työkirjan taulukoita voidaan käyttää myös erillisinä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten tai lukion yksikköhinnan laskemiseen.

Tutustu myös oheiseen laskurin käyttöohjeeseen. Myös laskurin taulukot sisältävät kommentti-työkalulla tehtyjä lisätietoja valtionosuuden määräytymisestä. 

tags