Valtionosuudet - valtionosuuslaskelmat

Valtionosuuslaskuri 2017

Valtionosuuslaskurin avulla voidaan laskea kunnan saaman valtionosuusrahoituksen määrä. Valtionosuuslaskuri on hyvä apu talousarvion valmistelussa ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottamisessa.

Kuntaliiton valtionosuuslaskuri on käytännöllinen apuväline kuntien taloussuunnittelun tueksi. Laskurin avulla valtionosuusjärjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu: täyttäessään laskuria käyttäjä etenee laskennassa automaattisesti osa-alueittain käyden läpi koko kunnan valtionosuusrahoituksen kokonaisuuden.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuuslaskurissa rahoituksen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja muut valtionosuusrahoituksen osatekijät on eroteltu omiksi taulukoikseen. Taulukoista tiedot siirtyvät automaattisesti Yhteenveto-taulukkoon, joka kertoo kunnan valtionosuusrahoituksen yhteismäärän.
 
Laskurin tietoja voi muuttaa ja täydentää esim. laskettaessa arvioita valtionosuuksista tai laskennallisista kustannuksista seuraaville vuosille.

Työkirjan taulukoita voidaan käyttää myös erillisinä esimerkiksi ikärakenteen vaikutuksen tai lukion yksikköhintarahoituksen laskemiseen.​​​

tags
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • taloudellisten vaikutusten arviointi
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Twitter-tili