Johdannaisten käyttö

 

Johdannainen on rahoitusmarkkinoiden instrumentti, jonka taloudellinen arvo riippuu jonkin kohteena olevan etuuden arvosta. Kohde-etuutena voi periaatteessa olla lähes mitä tahansa, mutta käytetyimpiä ovat korko-, osake-, valuutta- ja hyödykemarkkinoiden johdannaiset.

​Johdannaiskaupassa varsinaiset kohde-etuudet eivät kuitenkaan yleensä vaihda omistajaa. Tämä tarkoittaa, että johdannaisten kauppaa käydään useimmiten pelkillä oikeuksilla tai velvollisuuksilla toteuttaa jokin kauppa sovittuna ajankohtana.  

Sopimuksia voidaan jaotella eri periaatteilla. Sellaiset johdannaiset joiden kohde-etuus, voimassaoloaika ja sopimuksen arvo ovat tarkasti etukäteen määritetty, kutsutaan vakioiduiksi tai standardoiduiksi johdannaisiksi, joilla käydään kauppaa erikoistuneissa pörsseissä. Vakioituja johdannaisia ovat muun muassa futuurit. Johdannaisia, joiden ehtoja ei ole yhtä tarkasti määritelty ja joiden ehdoista osapuolet voivat sopia keskenään, kutsutaan puolestaan ei-vakioiduiksi tai OTC- (over the counter) -johdannaisiksi. Tällaisia ovat esim. koron/hinnan/tuotonvaihtosopimukset eli swapit, joita voidaan solmia rahoituslaitosten kanssa.

Jaottelu voidaan tehdä termiineihin ja optioihin; lisäksi päätyypeiksi luetaan usein myös futuurit ja swapit. Termiinin ja option keskeinen ero on niiden sitovuudessa. Termiinissä molemmat osapuolet (ostaja ja myyjä) sitoutuvat termiinin ehtojen mukaisen transaktion toteuttamiseen, kun taas option kohdalla vain myyjä (eli asettaja) antaa sitovan lupauksen; option haltija voi vapaasti päättää, toteutetaanko option ehtojen mukainen toimenpide.

Johdannaisia ryhmitellään myös sen mukaan, mikä niiden kohde-etuus on. Kuten todettu, tärkeimmät tällaiset ryhmät ovat korko-, osake-, valuutta- ja hyödykejohdannaiset.

Johdannaisia käytetään pääsääntöisesti velkoihin, sijoituksiin ja hyödykkeisiin liittyvien markkinaliikkeiden hallintaan ja muokkaamiseen. Johdannaisia käytetään myös lisätuottojen tavoitteluun, mutta tällaisen toiminnan ei kuitenkaan voida katsoa olevan kuntien toimintaperiaatteiden mukaista. Yleisestikin ottaen on syytä korostaa, että johdannainen ei ole  erillinen ”taikakalu”, vaan johdannaisten arvonmuutosten ja liikkeiden taustalla ovat aina todellisten kohde-etuuksien markkinoilla tapahtuneet muutokset.

Käyttäjän onkin tärkeää selvittää tuotteiden käyttäytymistä, arvonmääritystä sekä kaupankäynnin periaatteita ennen päätöksiä. Rahoitusmarkkinoiden muutosten myötä markkinoille on tullut yhä monimutkaisempia johdannaisia. Instrumenttien toimintaperiaatteisiin ja –logiikkaan on syytä tutustua riittävän huolellisesti. Kunnallisten toimijoiden tarpeisiin kuitenkin useimmiten riittävät perustuotteet. 

 

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö