Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen -julkaisu

 

Kuntaliitossa on päivitetty julkaisu, joka on tarkoitettu tukemaan sijoitustoimintaa koskevien päätösten valmistelua ja esittelyä kunnan ja muiden kunnallisten organisaatioiden toimielimissä. Julkaisussa on erikseen käsitelty toimialasijoittamista ja kassavarojen sijoittamista pääpainon ollessa kuitenkin jälkimmäisessä. Julkaisu sisältää esimerkin valtuuston sijoitustoiminnan perusteita koskevasta päätöksestä.

Julkaisun ensimmäinen laitos on ilmestynyt vuonna 2002. Tuolloin taustana oli kuntalain 1.3.2002 voimaan tullut muutos (13.2 §), jossa valtuuston tehtäviin lisättiin sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Lisätty säännös korostaa valtuuston roolia kunnan sijoitustoimintaa koskevassa päätöksenteossa, valtuuston on otettava kantaa kassavarojen sijoittamisen perusteisiin, ei vain toimivallan siirtoon.

Mainittu säännös on edelleen voimassa ja sitä sovelletaan entiseen tapaan. Sen sijaan vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena rahoitusmarkkinat ja rahoituspalvelut ovat kokeneet suuria muutoksia, jotka näkyvät palveluiden ja tuotteiden valikoimassa ja tarjonnassa. Muutokset vaikuttavat myös niihin periaatteisiin ja kriteereihin, joilla sijoituspäätöksiä tehdään - eli juuri niihin asioihin, joista valtuuston tulee olla selvillä.

Varallisuus on muutakin kuin arvopaperisijoituksia, joten päivitetyssä oppaassa käsitellään jonkin verran myös varallisuuden hoitoa kokonaisuutena.

Julkaisun kirjoittajana on Kuntaliiton kuntatalousyksikön rahoitusalan erityisasiantuntija Jari Vaine.

Julkaisu on saatavissa Verkkokaupasta E-julkaisuna hintaan 15 €. Voit tilata pdf-julkaisun täältä.

Painetun julkaisun hinta on 18 €. Sen voit tilata täältä. 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti.

lateral-image-left
tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö