Rahalaitosluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen

 

​Nordea Pankki Suomi Oy on ilmoittanut varainhankintansa kallistumiseen vedoten korottavansa kuntien sekä kuntien takaamien vaihtuvakorkoisten lainojen marginaaleja. Kuntien, kuntayhtymien ja niiden tytäryhteisöjen tulisi ennen korontarkistuksen hyväksymistä tai lainan irtisanomista osaltaan arvioida onko pankilla velkakirjaehtojen ja annettujen tarjousten perusteella oikeus yksipuolisesti vaatia korkomarginaalin tai koron korottamista. Jos korotusvaatimusta ei voida pitää oikeutettuna, on perusteltua esittää reklamaatio korotusvaatimuksesta. Yleiskirjeessä käsitellään reklamaation perusteita.
 
Kuntaliitto kehottaa saattamaan tämän yleiskirjeen tiedoksi viipymättä myös kuntien ja kuntayhtymien tytäryhteisöjen hallituksille tai vastaaville toimielimille niiden mahdollisia toimenpiteitä varten tässä asiassa. Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2009, Oiva Myllyntaus/eg, 20.4.2009 löytyy linkkinä Kuntaliiton verkkopalvelussa ‑kohdasta.

********

  KO:n päätös: Sovinto Nordean kuntalainojen marginaalien korotusasiassa Rahalaitosluoton koron tai korkomarginaalin yksipuolinen tarkistaminen

  Korkeimmassa oikeudessa vireillä ollut eräiden kuntien ja kuntien tytäryhteisöjen sekä Nordean välinen kiista kuntalainojen marginaalien korotuksista on päättynyt sovintoon.

  Sovintosopimuksen mukaisesti Nordea peruuttaa kantajina olevien kuntien ja kuntien tytäryhteisöjen lainamarginaalien korotuksen ja palauttaa korotuksen perusteella veloitetut määrät. Lisäksi on sovittu prosessista, jossa eräiden lainojen marginaalia on mahdollisuus tarkistaa markkinaehtoiseksi erikseen määritellyn ajankohdan jälkeen. Kunnat ja kuntayhteisöt peruuttavat puolestaan valituksensa korkeimmassa oikeudessa.

  Korkeimmassa oikeudessa vireillä oleva asia päättyy nyt sovintoon eikä korkein oikeus anna tämän vuoksi asiassa tuomiota.

   

  Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

   

  tags
  Jari Vaine

  Jari Vaine

  Erityisasiantuntija
  Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
  +358 9 771 2018, +358 50 562 7687
  Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö