Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2015

Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Lainsäädännöllisesti tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Päätös vuoden 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tehtiin 31.12.2014.

Vuonna 2015 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2013 verotietoihin (Verohallinto 28.10.2014). Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 19,39 %. 

Osana valtionosuusuudistusta myös verotuloihin perustuvan tasauksen laskenta muuttui vuoden 2015 alusta. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä tasausraja on 100 % (ennen 91,86 %). Euromääräisesti tasausraja on 3 515,90 €/asukas vuonna 2015 . 

Valtionosuuden tasauksen laskennassa käytetään kunnan laskennallista tuloveroa, joka saadaan kertomalla kunnan maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat ansiotulot koko maan keskimääräisellä veroprosentilla (19,39 % vuonna 2015). Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan osuus maksettavasta yhteisöverosta ja ydinvoimalaitoskunnille puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta. Muilta osin kiinteistöverotulot eivät sisälly tasauksen piiriin.

Tasausraja saadaan, kun koko maan yhteenlasketut laskennalliset verotulot jaetaan koko maan asukasmäärällä. Asukasta kohden laskettua kunnan laskennallista verotuloa verrataan tasausrajaan. Jos kunnan laskennallinen verotulo alittaa tasausrajan, kunta on oikeutettu tasauslisään. Tasauslisä on 80 % tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta. Vuonna 2015 tasauslisää sai 270 kuntaa yhteensä 1 250 milj. euroa. 

Jos kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, kunta on tasausvähennyksen maksaja. Tasausvähennys on 30 % kunnan laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta lisättynä erotuksen luonnollisella logaritmilla (keskimäärin 5,7 %-yks.). Vuonna 2015 tasausvähennystä maksoi 31 kuntaa yhteensä 576 milj. euroa.

Tasauslisät ovat tasausvähennyksiä suuremmat (erotus 673 milj. € vuonna 2015). Tämä erotus rahoitetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alentamalla.

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen laskennallisuudesta johtuen yksittäisen kunnan tekemillä veroprosenttimuutoksilla ei ole vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai kunnan maksaman tasausvähennyksen määrään. 

tags