Valtionosuudet - valtionosuuslaskelmat

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2017

Kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Lainsäädännöllisesti tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Päätös vuoden 2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta  tehtiin 30.12.2016.

​Vuonna 2017 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2015 verotietoihin. Valtionosuuden tasauksen laskennassa käytetään kunnan laskennallista tuloveroa, joka saadaan kertomalla kunnan maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat ansiotulot koko maan keskimääräisellä veroprosentilla. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan osuus maksettavasta yhteisöverosta ja ydinvoimalaitoskunnille puolet ydinvoimaloiden kiinteistöveron laskennallisesta tuotosta. Muilta osin kiinteistöverotulot eivät sisälly tasauksen piiriin.

Vuoden 2017 tasauksen laskennassa keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,83 %. Euromääräisesti tasausraja on 3 708,03 €/asukas.

Tasausraja saadaan, kun koko maan yhteenlasketut laskennalliset verotulot jaetaan koko maan asukasmäärällä. Asukasta kohden laskettua kunnan laskennallista verotuloa verrataan tasausrajaan. Jos kunnan laskennallinen verotulo alittaa tasausrajan, kunta on oikeutettu tasauslisään. Tasauslisä on 80 % tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta. Vuonna 2017 tasauslisää saa 265 kuntaa.

Jos kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, kunta on tasausvähennyksen maksaja. Tasausvähennys on 30 % kunnan laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta lisättynä erotuksen luonnollisella logaritmilla. Vuonna 2017 tasausvähennystä maksaa 30 kuntaa.

Tasauslisät ovat tasausvähennyksiä suuremmat (erotus 715 milj. € vuonna 2017). Tämä erotus rahoitetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alentamalla.

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen laskennallisuudesta johtuen yksittäisen kunnan tekemillä veroprosenttimuutoksilla ei ole vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai kunnan maksaman tasausvähennyksen määrään.

tags