Verotus - Arvonlisäverotus

Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013

Arvonlisäverotukseen on tulossa useita muutoksia vuoden 2013 alusta lukien. Lisäksi Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan ja tarkentanut aiempia tulkintoja.

Lakimuutos on vahvistettu 30.11.2012 ja verokantojen korotus astui voimaan 1.1.2013. Lain mukaan kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

Uudet verokannat ovat seuraavat:

  • 24 %: yleinen verokanta
  • 14 %: elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
  • 10 %: kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

Vakuutusmaksuveron verokanta nostetaan yleisen arvonlisäverokannan mukaisesti 24 prosenttiin.

Verohallinnon internet-sivuilla on ohjeistusta liittyen erilaisiin tilanteisiin arvonlisäverokantojen muutostilanteisiin.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags