Verotus - Arvonlisäverotus

Oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksesta

Tässä kokonaisuudessa esitellemme oikeuskäytäntöjä, jotka liittyvät seuraaviin aihepiireihin:

Erilaiset yhteistyömuodot

Hankintojen vähennys- ja palautuskelpoisuus

Sosiaali- ja terveystoimi

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Arvonlisäverotuksen oikeuskäytäntöä

Erilaiset yhteistyömuodot

Hankintojen vähennys- ja palautuskelpoisuus

Sosiaali- ja terveystoimi

tags