Verotus - Arvonlisäverotus

Opetustoimi - Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus

Verohallinto on julkaissut 1.12.2015 ohjeen Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus. Ohjeessa käsitellään koulutuspalvelujen arvonlisäverollisuutta sekä koulutuspalveluihin läheisesti liittyvien tavaroiden ja palvelujen luovutuksen arvonlisäverollisuutta.

Ohje korvaa ohjeen Työvoimakoulutuksen arvonlisäverotus A182/200/2013 sekä ohjeen Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin 1531/345/2003 2.6.2003 kohdan 10 taiteen opetuksen arvonlisäverotuksesta.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags