Verotus - Kuntien veroprosentit

Kuntien veroprosentit ja efektiiviset veroasteet

Erilaisten vähennysten johdosta, kuntien tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.

​Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.

Tämän jälkeen tehdään vähennykset verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys. Vähennyksistä tarkemmin Verohallinnon nettisivuilla (linkki oikealla). 

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin efektiivinen veroaste on alhaisempi.

Oheisessa taulukosta ja kuviosta näkee kunnittaiset tuloveroprosentit sekä efektiiviset veroasteet vuosina 2012–2020. Efektiivisten veroasteiden ennusteet vuosille 2019 ja 2020 perustuvat Kuntaliiton laskelmiin. Yksittäisen kunnan voi valita välilehtien vasemmasta yläreunasta.

Vuosina 2011–2020 perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Esimerkiksi Eurajoen kunnan kohdalla tuloveroprosentit ja efektiiviset veroasteet ovat laskettu Eurajoki ja Luvian keskiarvoilla jo ennen kuin uusi kunta perustettiin, eli käytännössä vuodesta 2011 lähtien.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags