Verotus - Kuntien veroprosentit

Veroprosentin korotus ei vaikuta valtionosuuksien tasaukseen

Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen hyödyn kertyvinä verotuloina eikä kunnan asema heikkene mitenkään valtionosuuksien tasauksessa, olipa kunta tasauslisän saaja tai tasausvähennyksen maksaja.

Veroprosentin korottamatta jättämiseksi esitetyt perustelut, joissa tasausjärjestelmän väitetään ”korvaavan” korotusta vastaavat verotulot, eivät pidä paikkaansa ja aiheuttavat kunnalle tulonmenetyksiä. Miksi näin on, johtuu siitä, että tasausta laskettaessa käytetään koko maan painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia eikä kunnan päättämää veroprosenttia.

Lue tarkemmin oheisesta dokumentista, miten kunnan veroprosentin korottaminen vaikuttaa kunnan verotuloihin ja laskennallisiin verotuloihin perustavaan valtionosuuksien tasaukseen esimerkin valossa. Aihetta on käsitelty myös Kuntalehden numerossa 15/2010 (julkaistu 4.11.).

tags