Verotus

Tuloverotus - Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu kuntayhtymien tuloverovelvollisuudesta

Keskusverolautakunta on antanut 1.6.2005 kuntayhtymien tuloverovelvollisuutta koskevan ennakkoratkaisun (Nro 42).

Tapauksessa on siis kyse tuloverolain 21 §:n 4 momentin soveltamisesta.

Lähtökohtana kunnan ja kuntayhtymän tuloverovelvollisuudessa on, että

  • Kunta, kuntayhtymä ja maakunta ovat osittain verovapaita yhteisöjä (TVL 21.1 §)
  • Kunta ja kuntayhtymä ovat verovelvollisia ainoastaan elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta (TVL 21.4 §)
  • Kunnat eivät ole verovelvollisia itselleen eli omalla alueellaan harjoitetusta toiminnasta eivätkä omalla alueellaan omistamistaan kiinteistöistä (TVL 21.4 §)
  • Kunnat maksavat tuloveroa vain toisen kunnan alueella harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta (esim. kunnan sähkö-, vesi- ja lämpölaitoksen toiminta oman kunnan alueen ulkopuolelle) tai toisen kunnan alueella omistamistaan kiinteistöistä, jotka eivät yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä

KVL:n mukaan

  • Sama rajoitus ei koske kuntayhtymiä: niillä ei ole omaa aluetta.
  • Kuntayhtymät ovat tuloverovelvollisia kaikesta harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta sekä sellaisen kiinteistön tuottamista tulosta, joka ei yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

TVL 21.1 §:ssä tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön tuloveroprosentti vuonna 2005 on 6,2322 (TVL 124.3 §). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kuntayhtymän toiminta katsotaan veronalaiseksi elinkeinotoiminnaksi, se maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan voitosta edellä mainitun alennetun eikä normaalin yhteisöverokannan (26 %) mukaan.

Puheena olevassa ennakkoratkaisussa ei oteta kantaa siihen sisältökysymykseen, mikä kuntayhtymien toiminta olisi mahdollisesti luoneeltaan elinkeinotoimintana verotettavaa tai, mitä kiinteistön yleisellä ja yleishyödyllisellä käytöllä kuntien toiminnassa tarkoitetaan.  

Aiheesta lisää muualla verkossa:

  • Osittain verovapaat yhteisöt - Kuntayhtymä - Elinkeinotulo - Kiinteistön tuottama tulo,
    KVL 1.6.2005 N 42 
tags