Verotus - Verotulojen ennustaminen

Verotuksen joustava valmistuminen muuttaa verontilitysten jaksottumista

Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Verotus ei enää päätykään kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan esimerkiksi lokakuun lopussa vaan joustavasti kesä-lokakuun välillä. Esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, jotka eivät tee muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen, verotus päättyisi jo kesäkuussa. Muutos tarkoittaa myös sitä, että jäännösverojen periminen ja veronpalautusten maksatus aikaistuu. Jos verotus päättyy jo kesäkuussa, niin veronpalautukset maksettaisiin verovelvolliselle elokuussa nykyisen joulukuun sijaan. Koska veronpalautukset peritään veronsaajilta ja jäännösverot tilitetään veronsaajille, niin myös tilitykset aikaistuvat tältä osin. Tällä on suuria vaikutuksia kuntien verontilitysten jaksottumiseen eri kuukausien välillä.

Voit katsoa alta löytyvästä tiedostosta, miten muutos vaikuttaa oman kuntasi tilityksiin vuonna 2019.

Vastaava muutos tapahtuu kiinteistöverotuksen osalta vuonna 2020. Vuodesta 2020 alkaen kiinteistöverojen tilitykset jaksottuvat pääosin heinä-lokakuulle nykyisen syys-lokakuun sijaan. Vuoden 2020 tilitysten jaksottumista kuvataan tarkemmin siinä vaiheessa, kun tiedetään toteutuuko maakuntauudistus vai ei.