Verotulojen ennustaminen - Verotulojen ennustekehikko

Kuntien verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikkoa päivitetään noin 3-5 kertaa vuodessa. Veroennustekehikko on kaikkien saatavilla Excel–tiedostona tällä sivulla.

Työkirja sisältää 6 taulukkoa:

  • A.1.1 -taulukko sisältää koko maan kunnallisveron ansiotulot sekä niistä tehtävät vähennykset.
  • A.1.2 -taulukko sisältää koko maan kunnallisveron vähennykset, maksuunpantava vero sekä muun muassa verotettavat tulot/asukas.
  • A.2 - taulukko sisältää ennakoiden kokonaiskertymät koko maassa sekä tilitykset kunnille.
  • B.1&2. -taulukko sisältää maksettavan yhteisöveron osuutta. Yhteisövero lasketaan kertaamalla yhteisöveroprosentti kaikkien veronsaajien verotettavalla tulolla. Välilehdessä myös yhteisöveron tilitykset.
  • C.1&2 -taulukko sisältää kiinteistöveron veropohjan ja maksettava vero sekä myös kiinteistöveron tilitykset koko maan osalta.
  • S.1. -taulukko sisältää yhteenvedon kuntien verotuloista ja tiedot ovat siis haettu A.1.1, A.1.2, B.1&2 sekä C.1&2 -taulukoista. Taulukossa myös Kuluttajahintaindeksit sekä peruspalvelujen hintaindeksit (2016=1).

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon julkaisema verotilasto. Lisäksi on tukeuduttu Verohallinnon tilityserittelyihin sekä Verohallinnon ennakkotietoihin.

Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu Verohallinnon julkaisemista tilastoista ja tilityserittelyistä.

Kiinteistöveron osalta on tukeuduttu Verohallinnon kiinteistötietoihin.

Vuosien 2020-2025 luvut perustuvat yleisimpiin näkökohtiin ja ennusteisiin ja sen vuoksi epävarmempiin arvioihin. On tärkeä huomata että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kaikkien kuntien keskimääräisestä kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys.

Kunnilla on myös mahdollisuus tilata koko maan ennustekehikon tiedoista johdettu kuntakohtainen ennustekehikko, joka on tarkoitettu kuntien talousjohdolle kunnan omien verotulojen ennustamisen apuvälineeksi.

Kuntakohtaisen ennustekehikon voi tilata Benjamin Strandbergilta. Kuntakohtainen kehikko on maksullinen palvelu 180 € +alv/v. Tilatessanne tiedoston pyydämme ilmoittamaan samalla tilaajan nimen, nimikkeen, postiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan, sähköpostiosoitteen sekä laskutustiedot. Kehikon voi myös tilata kestotilauksena jolloin tilausta ei tarvitse uusia vuosittain, vaan kevään ensimmäinen kehikko lähetetään heti sen valmistuttua.

tags