Perustoimeentulotuen Kela-siirto

Kuntien sosiaalihuollon ja Kelan viestinnän kehittäminen perustoimeentulotuen Kela-siirrossa, webinaari 23.11.2016

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto, Kela ja Microsoft

Perustoimeentulotuen Kela-siirto on suuri haaste kuntien sosiaalihuollon ja Kelan väliselle yhteistyölle. Siirtoa sääntelevään lainsäädäntöön on kirjattu vahva yhteistyövelvoite yhteisen asiakkaan palvelemiseksi mahdollisimman hyvin ja saumattomasti. Pelkkä tietojärjestelmien kautta yhteen suuntaan tapahtuva tiedonsiirto ei takaa parasta mahdollista onnistumista Kela-siirron toimeenpanossa. Onnistunut yhteistyö edellyttää myös uudenlaisten reaaliaikaisten viestintävälineiden käyttöön ottoa ja niiden käytön opettelua osana asiakastyötä.

Kuntaliitto järjesti yhteistyössä Kelan ja Microsoftin kanssa Webinaarin kuntien sosiaalihuollon ja tietohallinnon johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille keskiviikkona 23.11.2016 klo 10–12.

Tilaisuuden tavoitteena on kuvata, miten kunnat voivat ottaa käyttöön ja hyödyntää Kelan jo sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyössä aktiivisesti käyttämää viestintäratkaisua Skype for Businestä (entinen Lync) Kela-siirron toimeenpanon turvaamisessa, tiedonvälityksessä ja asiakasystävällisen reaaliaikaisen yhteistyön tekemisessä.

Webinaarissa esitellään Kuntaliiton yhteistyössä Microsoftin ja Kelan kanssa tuottamat tukimateriaalit Skype for Busineksen käyttöönoton helpottamiseksi kunnissa. Tilaisuuden materiaalit päivitetään tälle sivulle vkolla 46 ja lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille ennakkotutustumista varten.

Ilmoittautumisen yhteydessä oli mahdollisuus jättää ennakkokysymyksiä tilaisuuden aihealueista ja materiaaleista. Paikalla ja kysymyksiin vastaamassa  olivat Kuntaliiton asiantuntijoiden lisäksi Kelan ja Microsoftin asiantuntijat.

Tilaisuus järjestettiin Skype for Business -kokouksena. 

Tagit