Yritys ja kunta kumppaneina

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
Verkkokoulutus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Yksityisen ja julkisen rajapinnassa tarvitaan uutta osaamista kun yksityinen ja julkinen sekoittuvat, ja yksityisen sektorin rooli perinteisesti kunnille kuuluneiden palveluiden tuottajana korostuu. Erityisesti nyt on ajankohtaista ymmärtää millä erilaisilla tavoilla kunta ja yritys voivat toimia yhteistyössä.

Yhteistyötä mahdollistavat ja edellyttävät –mutta myös rajoittavat – lait ja käytännöt on tärkeää tuntea puolin ja toisin. Tehokkaan ja toimivan yhteistyön edellytyksiin kuuluu myös kumppanin toimintakulttuurin ymmärrys. Yritysten proaktiivisuus julkisen sektorin suunnitelmien selvittämisessä ja oman tarjonnan esittelyssä on sekä kuntien että yritysten etu. Myös eettisyyden, esteellisyyden, lahjonnan ja harmaan talouden kysymyksiin on syytä perehtyä ennen yhteistyön aloittamista ja syventymistä.

Tarjoamme mahdollisuutta osallistua ajankohtaisseminaariin kuntien ja yritysten Mitä pitää tietää yritysten ja kuntien välisestä yhteistyöstä?

Yksityisen ja julkisen rajapinnassa tarvitaan uutta osaamista kun yksityinen ja julkinen sekoittuvat, ja yksityisen sektorin rooli perinteisesti kunnille kuuluneiden palveluiden tuottajana korostuu. Erityisesti nyt on ajankohtaista ymmärtää millä erilaisilla tavoilla kunta ja yritys voivat toimia yhteistyössä.

Yhteistyötä mahdollistavat ja edellyttävät – mutta myös rajoittavat – lait ja käytännöt on kuitenkin tärkeää tuntea puolin ja toisin. Tehokkaan ja toimivan yhteistyön edellytyksiin kuuluu myös kumppanin toimintakulttuurin ymmärrys. Yritysten proaktiivisuus julkisen sektorin suunnitelmien selvittämisessä ja oman tarjonnan esittelyssä on sekä kuntien että yritysten etu. Myös eettisyyden, esteellisyyden, lahjonnan ja harmaan talouden kysymyksiin on syytä perehtyä ennen yhteistyön aloittamista ja syventymistä.

Nyt voit ottaa kumppanuuden periaatteet helposti haltuun –ajasta ja paikasta riippumatta kahden ja puolen tunnin mittaisessa videokoulutuksessa.