Tiedonhallinnan perusteet -verkkokoulutus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Tapahtuma kaupunki
verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
Verkkokoulutus
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Uudistettu verkkokoulutus antaa perustiedot asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta ja niiden merkityksestä oman organisaation toiminnassa.

Koulutus on jaettu osioihin, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin:
• Tavoitteena hyvä tiedonhallintatapa
• Tiedon elinkaari vireilletulosta arkistointiin
• Henkilötiedot suojassa ja turvassa
• Huolehdi tietopalvelusta ja viestinnästä
• Varaudu muutoksiin

Koulutuksessa perehdytään aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin ja tehdään teemakohtaisia tehtäviä.

Koulutus toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.