Valmistelijan ja esittelijän jatkokoulutus –verkkokoulutus

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
Verkkokoulutus
Hinta (ilman ALV)
450.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Koulutus on jatkokurssi Valmistelijan ja esittelijän peruskurssin käyneille. Verkkokoulutus tarjoaa lisätyökaluja valmistelijan ja esittelijän työhön käytännönläheisestä näkökulmasta.

Kurssi on jaettu viiteen eri pakolliseen osioon, jonka lisäksi kurssilla on kaksi vapaaehtoista osiota. Teemat jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin.

Kurssilla syvennytään seuraaviin teemoihin:

•Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö

•Osallisuus, päätöksistä tiedottaminen sekä julkisuusasiat

•Miten perustella päätökset – hyvien päätösperustelujen ABC

•Kokousmenettelyn erityiskysymykset

•Muutoksenhaku

•Sekä vapaaehtoisina osioina ”Miten järjestää vaalit” sekä ”Talous”.

Kurssin suorittamiseen kuluu 3-5 työpäivää osallistujan lähtötiedoista ja perehtymisen syvällisyydestä riippuen. Kurssi sisältää aiheen kannalta keskeisimpiin materiaaleihin ja tietolähteisiin tutustumista sekä teemakohtaisia essee- ja väittämätehtäviä. Kurssin ammattitaitoiset ja kokeneet tutorit seuraavat kurssilaisten edistymistä ja tarkastavat kurssitehtävät viikon sisällä palautuspäivämäärästä. Kurssin tutoreihin voit tutustua tarkemmin asiantuntijat -välilehdellä.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.