Kaavoituksen peruskoulutus - prosessi, sisältö ja toteutus: jakso 1

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
1180.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Paikkoja vielä jäljellä, ilmoittautumisaikaa on jatkettu 17.11.2017 asti.

Kahdessa jaksossa toteutettava koulutus antaa hyvän kokonaiskäsityksen kaavoituksen oikeudellisista perusteista ja kaavoitukseen liittyvistä lukuisista ammatillisista näkökulmista: 1. jakso 21.-23.11.2017 ja 2. jakso tammikuussa 2018.

Kurssikokonaisuus parantaa suunnittelijoiden ja muiden kaavaprosessin osapuolten valmiuksia prosessin sujuvaan ja oikeudellisesti onnistuneeseen hallintaan. Vankan luentosisällön ohella koulutus tarjoaa myös yhteisen keskusteluareenan suunnittelijoille ja muille kaavoituksen toimijoille. Kurssin molemmilla jaksoilla myös keskustelevia osuuksia, jotka syventävät näkökulmaa kaavoitusalan ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Koulutuksen ammatillisina teemoina mm.

• Maankäyttö- ja rakennuslaki kaavoituksen oikeudellisena lähtökohtana
• Kaavan oikeusvaikutukset, kiellot ja poikkeukset
• Kaavoitusprosessi käytännössä: mitä, miten ja milloin?
• 3D- kaupunkimalli kaavoituksessa
• Maakuntakaavoituksen rooli ja tehtävät - nyt ja tulevaisuus?
• ELY- keskuksen rooli ja tehtävät – entä tulevaisuus?
• Yleiskaavoituksen sisältö ja uudistuvat käytännöt
• Kaavoituksen lähtötietoaineistot ja tarvittavat selvitykset
• Uusi tekniikka kaavoituksen tiedonhankinnassa ja -hallinnassa
• Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kaavaprosessin osana
• Suunnittelutarvealueet ja – ratkaisut: lainsäädännön ja käytännön näkökulmat
• Yhdyskuntatekniikka kaavoituksessa
• Lautakunnan, hallituksen ja valtuuston tehtävät kaavoituksessa
• Esittelijän vastuu ja toiminta kokoustilanteissa
• Maapoliittinen iltapäivä: kunnan maapolitiikan ja kaavoituksen yhteydet
• Vuorovaikutteisen suunnittelun aamupäivä: kaavoitus ja sosiaalinen media sekä osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmiä ja esimerkkejä
• Koulutuksen yhteydessä myös ekskursiot, joilla tutustutaan Helsingin ja Vantaan kaupunkien kaavoitukseen

Koulutus soveltuu kaavoittajille kaikilla suunnittelutasoilla antamaan kokonaiskuvaa ammatin laajasta kokonaisuudesta. Konsultteja koulutus auttaa syventämään kuntakaavoituksen ja kunnan toiminnan asiantuntemusta. Kuntien teknisen ja ympäristöpuolen suunnittelijoille kurssi avaa laajempaa ammatillista pohjaa yhteistyöhön kaavoituksen kanssa. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös suunnitteluavustajille ja kaavapiirtäjille antamaan laajempaa tietopohjaa omiin tehtäviin.

Ilmoittautuminen kattaa molemmat jaksot, ellet erikseen ole ilmoittanut osallistuvasi vain 1. jaksolle.