Riskienhallinta: tietoturva, hankinnat ja sopimukset

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo + striimaus
Osoite
Toinen Linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
290.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Toukokuussa 2018 sovellettavaksi tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus korostaa riskilähtöisyyttä tietosuojan toteuttamisessa. Asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja huomioidaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Asetus velvoittaa sekä henkilötietojen käsittelijää että rekisterinpitäjää arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja ryhtymään riskien vaatimiin toimenpiteisiin.

Tietosuoja tulee huomioida jo tarjouspyynnöissä hankittaessa sovelluksia ja palveluja, joissa käsitellään henkilötietoja. Sopimuksissa ja sopimisessa keskeiseen rooliin nousee rekisteripitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välinen vastuunjako. Rekisteripitäjän on laadittava henkilötietojen käsittelijän kanssa kirjallinen sopimus liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Jos rekisterinpitäjä havaitsee tietoturvaloukkauksen, tietosuoja-asetus velvoittaa ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta viranomaiselle kolmen vuorokauden kuluessa.

Tämä koulutuspäivä sisältää tiiviit tietopaketit tietoturvasta ja -turvallisuudesta sekä hankinnoista. Koulutuksessa käsitellään myös tietosuojan ja tietoturvan suhdetta, kyberturvallisuutta ja tietosuoja-asetuksen tietojärjestelmille ja sopimiselle asettamia uusia vaatimuksia.

Tilaisuus on osa 1.2. - 8.6. toteutettavaa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, mutta koulutuspäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin koulutusohjelmaa suorittavat. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.