Tietotilinpäätös

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo + striimaus
Osoite
Toinen Linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
290.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

EU:n yleinen tietosuojavaatimus velvoittaa rekisterinpitäjää osoittamaan, että tietosuoja huomioidaan lainsäädännön velvoittamalla tavalla organisaation toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa.

Tietotilinpäätös on organisaatiolle yksi mahdollinen tapa osoittaa, että tietoja käsitellään organisaatiossa tietosuojan ja tietoturvan vaatimusten mukaisesti. Tietotilinpäätös on raportti, joka antaa kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn tilasta ja näin tukee tietojohtamista sekä vahvistaa asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta organisaation toimintaan.

Tässä koulutuspäivässä käydään läpi tietotilinpäätöksen tarkoitus, sisältö ja prosessi sekä kuullaan tapausesimerkkejä tietotilinpäätöksen laatimisesta.

Iltapäivällä kuullaan miten tietosuoja-asetuksen vaatimusten soveltaminen on edennyt Roviolla sekä hahmotellaan millaiselta yksityisyys ja sen mahdolliset uhat tulevaisuudessa näyttävät.

Päivä on osa 1.2. - 8.6. toteutettavaa Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa, mutta koulutuspäivään voivat ilmoittautua myös muut kuin koulutusohjelmaa suorittavat. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä.