Tietosuojavastaavan koulutusohjelma

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki. Kuntatalo + striimaus
Osoite
Toinen Linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
1620.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Tietosuojaosaamisen merkitys ja kysyntä kasvaa. 25. toukokuuta 2018 sovellettavaksi tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kaikkien kunnallisten organisaatioiden on nimitettävä tietosuojavastaava, samaa pätee myös muihin viranomaisiin ja osaan yksityisiä yrityksiä. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on taata henkilötietojen suoja perusoikeutena, samalla asetus tukee palveluiden ja prosessien digitalisoitumista.

Hyvin hoidettu tietosuoja on organisaatiolle menestystekijä. Tietosuojavastaava on keskeisessä asemassa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn suunnittelussa, ohjaamisessa ja valvonnassa omassa organisaatiossaan. Tietosuojavastaava on keskeisessä roolissa myös kun asetuksen vaatimuksia viedään organisaatiossa käytäntöön.

Erityisesti kuntien ja kuntayhtymien edustajille suunnattu tietosuojavastaavan koulutusohjelma antaa valmiuksia tietosuojavastaavan tehtävissä toimimiseen.

Koulutus koostuu seuraavista aiheista ja jaksoista:

• Tietosuojalainsäädännön uudistus 1.2.
• Tietosuojavastaavan tehtävät ja rooli 2.2.
• Henkilötietojen lainmukainen käsittely 15.3.
• Tietosuojan organisointi ja resursointi 16.3.
• Riskienhallinta: tietoturva, hankinnat ja sopimukset 27.4.
• Tietotilinpäätös 8.6.

Käytämme koulutusohjelmassa opiskelujen tukena verkko-oppimisympäristöä.

Myös yksittäisiin koulutuspäiviin voi ilmoittautua. Osallistuminen yksittäisiin päiviin on mahdollista myös etänä. Linkit yksittäisiin koulutuspäiviin löytyvät Ohjelma-välilehden lopusta. Tietosuojavastaavan koulutusohjelman suorittavien toivotaan kuitenkin osallistuvan lähiopetukseen.