OVTES syventävä koulutusohjelma

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4
Hinta (ilman ALV)
750.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Tässä OVTES:n syventävässä koulutusohjelmassa osallistujat sukeltavat OVTES:n maailmaan, tutkivat sen kiemuroita ja ratkaisevat yhdessä soveltamista vaativia tilanteita tosielämän esimerkkien pohjalta.

Koulutusohjelma koostuu kahdesta lähijaksosta sekä lähijaksoja tukevasta verkkokoulutusosuudesta. Videoluennot, käytännön esimerkit sekä asiantuntevat luennoitsijat ovat oppijan tukena. Osa koulutuksesta on yhteistä yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle, osa ajasta ollaan jakautuneena kahteen ryhmään.

• I lähijakso 12.10.
• II lähijakso 30.11
• verkkokoulutusosuus 2.10. - 17.12.

Verkkokoulutusosuuden ensimmäisessä osassa palautetaan perusasioita mieleen ennen ensimmäistä lähipäivää sekä tutustutaan muihin osallistujiin. Työ- ja palkkauspäivän verkko-osuudessa on kuusi esseetehtävää sekä väittämätehtäviä. Poissaoloja käsittelevässä verkko-osuudessa on neljä esseetehtävää sekä väittämätehtäviä. KT Kuntatyönantajien luennoitsijat toimivat verkkokoulutusosuuden tutoreina ja antavat esseistä kaikille henkilökohtaisen palautteen. Keskustelualue mahdollistaa yhteisen pohdinnan ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Lisäksi verkkoon on koottu videoluentoja ja muuta taustatietoa.

Suosittu koulutusohjelma toteutetaan nyt toista kertaa.

Kaikki viime vuoden koulutusohjelmasta palautetta antaneet suosittelisivat koulutusta kollegalleen. Koulutuskokonaisuus koettiin hyödylliseksi oman työn kannalta 4,50/5,00. Verkkotehtävät hyödyllisenä koki 4,33/5,00.

Viime vuoden koulutusohjelmasta sanottua:

”Tämän tyyppinen oppinen, jossa tehdään verkkotehtäviä luentojen ja lähipäivien lisäksi, on antoisampaa oppimisen kannalta kuin pelkkien luentojen seuraaminen.”

”Sisältö oli hyvä ja kun kyseessä oli syventävä kurssi, niin mielestäni sisältö myös vastasi syventävän kurssin tavoitteita. Käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla päästiin pureutumaan tärkeisiin ja vaikeisiin tulkintakysymyksiin. Ryhmä keskusteli ja kyseli paljon.”

”Kiinnostavaa kuultavaa, kuinka asiat ja ongelmatilanteet hoidetaan toisessa kunnassa. Voi ehkä ottaa oppia.”

”Henkilösihteerin työtehtävissäni erittäin hyödyllinen”

”Ihan yksi parhaista koulutuksista anniltaan ja hyödyltään!”

Tervetuloa!