Esimiespassi-verkkokoulutus

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Verkkokoulutus
Tapahtumapaikka
Verkkokoulutus
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Esimiespassi on KT Kuntatyönantajien suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.

Kurssin tavoitteena on opastaa esimiestä löytämään oikeat tietolähteet työnsä tueksi sekä antaa hänelle valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä.

Kurssilla käydään läpi tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita esimerkkien kautta. Esimerkkitapaukset auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla.

Opiskelumateriaali muodostuu kirjallisesta materiaalista, artikkeleista sekä lyhyistä videoluennoista.