Koulurakentaminen ja uudet opetussuunnitelman perusteet

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Hinta (ilman ALV)
290.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Oletko pohtinut:

• Miten muuttaa koulun toimintakulttuuria ja työtapoja?
• Millaisia vaatimuksia uusi opetussuunnitelma asettaa tilaratkaisuille?
• Millainen on toimiva koulurakennus?
• Kuinka opetustilojen suunnitteluprosessia voitaisiin kehittää?
• Kuinka oppimisympäristöjen tilatehokkuutta voidaan lisätä?

Innovatiivisten koulurakennusten ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät tietoa ja ymmärrystä oppimisen muutoksesta.

Pedagogisten toimintatapojen kehittymisen sekä digitalisaation ja mobilisoitumisen myötä uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa hyvät edellytykset työtapojen, toimintakulttuurin ja teknologian kehittämiselle. Samalla kouluihin ja oppimisympäristöihin kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia ja haasteita, jotka tulisi huomioida opetuksen organisoinnissa sekä peruskorjaus- ja rakennushankkeissa. Kouluissa ja monitoimitaloissa korostuvat tilojen toiminnallisuus, käyttäjälähtöisyys ja monikäyttöisyys.

Oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää sivistystoimialan, teknisen toimialan sekä rakennuttajaorganisaatioiden tiivistä yhteistyötä. Yhtenä koulutuksen keskeisenä tavoitteena on tämän vuorovaikutuksen kehittäminen sekä luottamuksen vahvistaminen.