Muutoksenhaku kunnassa ja kuntayhtymässä -videokoulutus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
videokoulutus
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Muutoksenhakusäännösviidakko on hallittava, jotta pöytäkirjoihin liitetään oikeat ja asianmukaiset muutoksenhakuohjeet. Kunnan ja kuntayhtymän viranomaiset käsittelevät aiempaa useammin oikaisuvaatimuksia, jolloin oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja päätöksenteon menettelysäännökset tulisi hallita.

Koulutuksessa käsitellään kuntalain oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta sekä hallintovalitusta ja sitä edeltävää oikaisuvaatimusta eri toimialoilla. Lautakuntien toimialoilla käydään läpi keskeiset 1.1.2016 voimaan tulleet muutokset muutoksenhakusäännöksiin.

Kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten päätöksiin haetaan muutosta kuntalain mukaan ellei erityislain säännöksellä ole syrjäytetty kuntalain muutoksenhakusäännöksiä. Lautakuntien toimialoilla muutoksenhausta säädetään usein erityislaissa. Hallintolaissa on yleiset oikaisuvaatimusmenettelyä koskevat säännökset, joita sovelletaan kuntalakia ja erityislakeja täydentävinä. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleilla lakimuutoksilla oikaisuvaatimuksen käyttöalaa laajennettiin lautakuntien toimialoilla ja valituslupajärjestelmää laajennettiin uusiin asiaryhmiin.