Esimiestyön verkkokoulutus 2017

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
verkkokoulutus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Opiskelu Esimiestyön verkkokoulutuksessa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Työskentelet omaan tahtiisi, mutta joustava aikataulu ja välitavoitteet lisäävät työskentelyn tavoitteellisuutta ja varmistavat etenemisen.

Verkko-opiskelu on ratkaisukeskeistä ja siksi vaikuttavaa. Tehtävät muistuttavat aitoja työelämässä ratkottavia kysymyksiä ja ongelmia. Opit ovatkin helposti sovellettavissa työpaikan käytäntöön.

Aikaa, rahaa ja ympäristöä säästyy, kun opiskelu ei edellytä matkustamista.

Koulutukseen kannattaa osallistua koska

• saat kokonaiskuvan esimiestyön moninaisuudesta,
• tutustut tietolähteisiin ja työtä ohjaaviin säädöksiin
• ymmärryksesi esimiestyön vastuista ja oikeuksista lisääntyy
• saat välineitä kokousten johtamiseen ja varmuutta vaikeiden asioiden käsittelyyn
• saat tietoa työlainsäädännöstä ja työsopimuksista sekä harjaannut niiden soveltamisessa esimiestyön ongelmatilanteissa.

Koulutuksessa esimiehen työtä käsitellään työnjohdollisesta näkökulmasta. Teemoja ovat perustehtävän ja työroolin määrittely, johtamisjärjestelmä ja työpaikan kokoukset, varhainen puuttuminen, perehdyttäminen, työsuojelu ja YT-menettely.