ESPD-lomakkeen käyttö -videokoulutus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Videokoulutus
Tapahtumapaikka
Videokoulutus
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

ESPD (European Single Procurement Document) on yleiseurooppalainen hankinta-asiakirja, jolla tarjoajat vakuuttavat julkisissa hankinnoissa, ettei poissulkemisperuste rasita niitä ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Lomaketta sovelletaan EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ja sen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä tarjoamaan yli valtiorajojen. ESPD on hankintayksikön esitäyttämä vakiomuotoinen lomake, joka korvaa eri jäsenmaiden toisistaan poikkeavat lomakkeet. ESPD on saatavilla kaikilla EU-kielillä.

Lomakkeen termit ja kieli voi aiheuttaa hämmennystä: talouden toimijalla tarkoitetaan tarjoajaa ja tuen saajalla referenssityön vastaanottajaa. Hankintayksikön on hyvä perehtyä lomakkeen täyttämiseen ja ohjeistaa tarjoajia lomakkeen täytössä.

ESPD:tä voidaan käyttää paperisen ja lomakemuotoisen vaihtoehdon lisäksi sähköisesti komission tarjoaman palvelun kautta tai integroimalla lomake sähköiseen kilpailutusjärjestelmään. Asiakirjan käyttö siirtyy kokonaan sähköiseksi siirtymäajan päätyttyä lokakuusta 2018 alkaen.

Tämä koulutuksen jälkeen ymmärrät, mikä ESPD on, miten sitä käytetään ja osaat ohjeistaa tarjoajia sen käytössä. Koulutus on suunniteltu sekä hankintayksiköiden henkilöstölle että yritysten, tarjoajien edustajille.

Osallistujille toteutetaan alkukartoitus, jolla kerätään toiveita sekä kysymyksiä, joihin luennoitsijan toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota. Koulutukseen osallistutaan oman koneen välitykselle. Kouluttajille on mahdollista esittää koulutuksen aikana reaaliaikaisesti kysymyksiä.

Syksyn koulutuksesta sanottua:

”Oli erittäin tarpeellinen ja sain vastauksia moniin käytännön ongelmiin.”

”Erittäin hyvä täsmäkoulutus. On välillä ihanaa, että asiat saa käydä ammattilaisten kanssa kohta kohdalta läpi! Kiitos!”

”Ensimmäinen kokemukseni etäkoulutuksesta ja todella onnistunut. Varmasti käytän jatkossakin etäkoulutusmahdollisuutta!”

”Kouluttajat olivat asiantuntevia ja olivat erittäin perehtyneitä aiheeseen”