Terveys- ja hyvinvointialan yritykset julkisilla markkinoilla

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Tampere
Tapahtumapaikka
Tampere, Lapland Hotel Tampere
Osoite
Yliopistonkatu 44, Tampere
Hinta (ilman ALV)
3000.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Koulutuskokonaisuus antaa edellytykset toimia julkisissa kilpailutuksissa ja osallistua hankintaprosesseihin. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, miten kunta toimii, kuka vastaa hankintaprosessin mistäkin vaiheesta ja kuinka kilpailutuksiin voi osallistua useamman yrityksen voimin. Koulutuksessa perehdytään myös yrityksen liiketoiminnan tehostamiseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Osallistujalle muodostuu käsitys:
• yrityksen toiminnasta julkisilla markkinoilla
• julkishankintoja säätelevästä lainsäädännöstä
• miten julkista toimijaa lähestytään
• kuka valmistellee päätökset ja kuka päättää
• kuka vastaa hankinnoista
• mitkä ovat poliittisten päättäjien ja virkamiesten roolit ja vastuut suhteessa yrityksiin
• julkisen päätöksenteon vaikutuksista yritysten liiketoimintaan
• yrityksen vaikutusmahdollisuuksista julkiseen päätöksentekoon

Opintokokonaisuus koostuu viidestä kahden päivän jaksosta sekä aktiivisesta oppimisympäristön hyödyntämisestä jaksojen välillä. Lähipäivät toteutetaan Pirkanmaalla lukuun ottamatta Atk-päiviä, jotka järjestetään Finlandia-talolla Helsingissä.

Tagit