Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017

Elinvoima, kilpailukyky, työllisyys -teema Kuntamarkkinoilla

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Keskiviikko 13.9.2017

Aluekehittämisjärjestelmä muutoksessa

Maakuntauudistuksen yhteydessä myös alueiden kehittämisen järjestelmä on muutoksessa. Uudistuvassa lainsäädännössä on esitetty edelleenkin vastuu alueiden kehittämisestä sekä maakunnille että kunnille. Myös uusia menettelyjä on tulossa kuten valtion ja maakunnan välinen keskustelu maakunnan kehityksen tilannekuvasta. EU:n rakennerahastojen ja maatalousrahaston hallinnointi tulee uusien maakuntien myötä osin uudistumaan.

Arjen turvaa ja tasavertaista kumppanuutta elinvoimasopimuksella!

Arjen turva syntyy arjen teoista. Harvaanasutuilla alueilla arjen turvallisuudessa korostuu monipuolinen ennakointi. Turvallisuusviranomaisten palvelut ovat mahdollisesti kaukana ja yhteisöllisyyden merkitys on vahva. Kun turvallisuus pettää, omat valmiudet ovat ratkaisevia ihmishengen ja omaisuuden turvaamisessa.

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisissa kokeiluissa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta omalle asiakaskohderyhmälleen.

Asumisen ja elinvoiman kytkökset - mitä ne ovat?

Asumisen ja elinvoiman välinen suhde on teema, josta on tähän asti käyty varsin vähän keskustelua. Pystytäänkö asumisen ratkaisujen avulla houkuttelemaan asukkaita ja yritystoimintaa kuntaan / seudulle? Millaisia ratkaisuja on tehty kun työpaikkojen määrä on paikkakunnalla lähtenyt nopeaan nousuun ja asuntoja pitäisi pystyä tarjoamaan?

Kumppanuutta kotouttamiseen, (yhdessä kansainvälisen yksikön kanssa)

Tehdään yhdessä - Vantaan kaupungin ja järjestöjen kumppanuus kotouttamisessa
Maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen uudet tuulet - esimerkki valtion ja yrityksen kumppanuudesta

Rakenteiden muutos ja kuntien elinkeinopolitiikka

Sote:n elinkeinopoliittinen ulottuvuus kunnassa
Elinkeino-/ elinvoimapolitiikkaa Tamperelaisittain

Torstai 14.9.2017

Liikenneverkot osana elinvoimaista maaseudun toimintaympäristöä

Elinvoimainen maaseutu edellyttää toimivaa liikenneverkkoa. Miten lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat liikenneverkon ja elinkeinojen mahdollisuuksiin? Miten varmistamme, että biotalouden mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä - kestävin ratkaisuin? Tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten Maaseutupolitiikan Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto voi viedä näitä asioita eteenpäin.

Lähiruoka, oman alueen elinvoima ja vastuullisuus

  • Mikä on parasta minulle, oman alueen elinvoimaisuudelle ja maapallolle?
  • Tarvitaan viisasta politiikkaa ja aktiivisia kansalaisia, jotta päästään optimaalisiin omaa etua ja yhteistä hyvää yhdistäviin ratkaisuihin. Sellaisiin, joista tulevat sukupolvetkin kiittävät meitä. Asiaa pohditaan erityisesti elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kannalta.
  • Tilaisuudessa mukana myös EkoCentrian NYT-tuotekehitystä ja hankintaosaamista- hankkeen Lähisopas.

Kaupungin liikekeskustan elinvoiman mittaaminen ja seuranta

Elinvoimalukujen laskenta on Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry:n strateginen painopiste. Elinvoimalaskenta tehdään toimeksiantona kaupungin tai keskustayhdistyksen kanssa. Laskenta on tehty 25 kaupunkikeskustassa 2017. Elinvoimalaskenta on analyyttinen väline kaupungin keskustan vetovoiman seurantaan ja aikasarjan muodostuessa erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikutusten osoittamiseen.

Tagit