ARTTU2- tutkimusohjelma

Henkilöstö strategisena resurssina (HSR) -työpaja

HSR-työpaja

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo

Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojektin toinen työpaja järjestettiin Kuntatalolla 1.11.2017. Suuri kiitos vielä case-esittelijöille ja osallistujille. Työpajan tarkoituksena oli yhdessä jakaa toimivia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä sekä ratkoa mahdollisesti esiin nousevia haasteita. Tässä työpajassa erityisesti esillä olivat ennakoiva henkilöstöjohtaminen kuntajohtajan näkökulmasta, sekä osaamisen ja työkyvyn johtamisen uudet hyvät käytänteet.

Työpajassa yhteisesti todettiin, että ennakoiva ja eteenpäin katsova henkilöstöjohtaminen on kuntakoosta riippumatta tärkeää. Parhaaksi keinoksi edistää hyvää henkilöstöjohtamista ja varmistaa sovittujen linjojen toteutuminen organisaation jokaisella tasolla koettiin vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen. Tätä voi edesauttaa esimerkiksi epämuodollista kanssakäymistä lisäämällä sekä organisoitujen yhteistyöfoorumeiden kautta.

Työpajan esitykset (PDF) ovat alla liitteissä.

 

  • Kuntien henkilöstöjohtamisen tila ja kehitystarpeet: tutkimustulosten esittely - Vaasan yliopiston tutkija Timo-Pekka Uotila (katso video ->
  • Henkilöstöjohtamisen suunnitelmallisuus ja ennakoivuus apuna muutoksissa – Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma (katso video ->)
    Jari Heiniluoma esittelee miltä strateginen henkilöstöjohtaminen näyttäytyy kunnanjohtajan näkökulmasta ja miten se tukee hyvinvointia muutoksissa.
  • Osaamisen johtamisen ja työkyvyn ylläpitämisen uudet hyvät käytänteet – Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä (katso video ->)
    Arja Aroheinä esittelee Jyväskylässä hyviksi todettuja käytänteitä osaamisen ja työkyvyn johtamiseen liittyen. Näitä ovat esimerkiksi toimiva koulutussuunnittelu ja käytänteet uusien esimiesten perehdyttämiseen.
     

Lisätietoja HSR-osaprojektista osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/henkilosto-strategisena-resurssina-osaprojekti

ARTTU2-tutkimusohjelman kotisivut osoitteessa: www.kuntaliitto.fi/arttu2