Esimerkkejä kokeilujen tuloksista

Kuntakokeilut loppuseminaari

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Kuntaliitto Toinen linja 14 Helsinki Iso luentosali 1. krs
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Kuntaliitto ry ja Valtiovarainministeriö

Seminaaritallenne löytyy täältä.

Seminaarin tavoitteena on edistää kokeilevaa kehittämistä kunnissa ja ottaa oppia Kataisen hallituksen Kuntakokeilulain mukaisista kokeiluista.  Kuntiin kohdistuvat muutokset aiheuttavat kehittämistarpeita kunnan toimintatavoille. Tulevaisuuden kunta uudistuu ketterästi kokeillen uusia toimintatapoja.

Kokeilujen tarkoituksena oli lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja tehtäviä ja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Tarkoituksena oli edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen sekä palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti, kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen.

Seminaari kokoaa yhteen kokeilukuntien kokemukset, tutkijoiden tulokset kokeilujen vaikuttavuudesta, ulkopuolisen arvioitsijan johtopäätökset kokeilujen tulosten hyödynnettävyydestä, terveiset uuden hallitusohjelman kokeilukulttuurin toteuttamisesta ja lopuksi summaa ajatukset siitä, miten kokeilutoimintaa voidaan hyödyntää kehittämistyössä jatkossakin.        

Ilmoittautuminen                

 

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö

Sonja Manssila

puh: 02955 30534

etunimi.sukunimi@vm.fi