Tietosuoja-asetus

TIetosuojakoulutus: Vaatimusten huomioiminen

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki

Työpajan aiheena vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä, ennakkokuulemiset, vaikutusten arviointi sekä tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa. 

Työpaja on tarkoitettu julkisen hallinnon organisaatioiden tietosuojavastaaville.

Lisätietoja: www.arjentietosuoja.fi tai Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Tags