Saavutettavuus hallinnon verkkopalveluissa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo
Osoite
Toinen Linja 14, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
250.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Nyt on aika uudistaa verkkopalvelut kaikkien saavutettaviksi!

EU:n saavutettavuusdirektiivin säädökset astuvat voimaan syyskuussa 2018. Uusi lainsäädäntö velvoittaa toteuttamaan julkishallinnon verkkopalvelut niin, että ne ovat kaikkien kansalaisten saavutettavissa.

Verkkopalveluiden päivittämiseen kannattaa valmistautua paitsi uusien säädösten myös julkishallinnon rakenteellisten uudistusten vuoksi. Kun kuntien ja kuntayhtymien palveluita ja verkkosisältöjä siirtyy uusien organisaatioiden vastuulle viimeistään maakuntauudistuksen toimeenpanon myötä, kannattaa verkkosivut varautua päivittämään ajan tasalle samalla kertaa sekä sisältöjen että teknisen saavutettavuuden osalta.

Saavutettavuus hallinnon verkkopalveluissa -päivä sopii sinulle, jos
• haluat yleiskuvan saavutettavuusdirektiivin voimaantulosta ja velvoitteista sekä uusista verkkopalveluita koskevista vaatimuksista ja yhdenmukaistetuista standardeista
• olet kiinnostunut avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä
• haluat kuulla, mitä saavuttavuus edellyttää ja mahdollistaa eri käyttäjäryhmien näkökulmasta
• tarvitset tietoa käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoista ja apuvälineistä
• kaipaat tiivistä ajankohtaiskatsausta julkishallinnon verkkoviestintää ohjaavasta lainsäädännöstä.

Koulutuksessa päivität tehokkaasti tietosi menetelmistä ja teknisistä ratkaisuista, joita hyödyntämällä lisätään eri käyttäjäryhmien mahdollisuuksia käyttää julkishallinnon verkkopalveluita.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä sinun verkkopäätoimittajana, sisällöntuottajana tai kunnan palveluista vastaavana pitäisi nyt ja tulevaisuudessa tehdä verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.