Katalysoivaa dialogia kunnallisen päätöksenteon kehittämiseen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
650.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Demokratiaa ja kehittämistä hallitaan kunnissa katalyyttisellä keskustelulla, väittelyllä ja dialogilla prosessissa, jossa osallistujien arvot ja tavoitteet jatkuvasti muuttuvat ja muuttuessaan muuttavat päätöksenteon luonnetta ja sisältöä.

Katalysoivaa dialogia tarvitaan kunnallisessa päätöksenteossa:
• tulevan kehityksen ennakoinnissa
• strategisen suunnan valinnassa ja keskeisten tavoitteiden asettamisessa, selkeyttämisessä ja seuraamisessa
• päätöksenteon luontaisten ongelmien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi
• organisaation kehittämisessä, sillä organisaatio on tulkinnallinen yhteisö eikä rakenne
• henkisen yhteyden luomiseksi ihmisten välille
• koska päätöksenteko ja toiminta edellyttävät toimijoiden välistä luovaa vuorovaikutusta.

Valmennusohjelman tavoitteet:
Tavoitteena on vahvistaa kuntien strategista päätöksentekoa valtuustoissa, hallituksissa, lautakunnissa, johtoryhmissä jne. Lisäksi tarkoituksena on parantaa kollektiivisen päätöksenteon näkemyksellisyyttä, transsendenttisyyttä ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa päättäjien henkilökohtaisia valmiuksia inhimillisessä vuorovaikutuksessa.

Kurssin myötä osallistuja saa valmiudet:
• ohjata näkemyksellistä ja uutta luovaa keskustelua
• hyödyntää rakentavan väittelyn potentiaalia
• vahvistaa ihmisten dialogista yhteyttä
• hyödyntää rakentavaa kriittistä ajattelua
• tunnistaa ja korjata rationaalisuuden rajoitteita.

Kenelle?
Valmennusohjelma on suunnattu valtuustojen, hallitusten, lautakuntien ja johtoryhmien puheenjohtajille ja jäsenille, mutta myös näiden toimielinten valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaaville virkamiehille.

Otamme ryhmään maksimissaan 20 osallistujaa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on 20.9.2018. Osallistujia otetaan mukaan ohjelman alkuun saakka mikäli paikkoja on vapaana.

Tervetuloa!