Esimiesfoorumi - johtajana uuden ja vanhan murroksessa

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki - Tukholma
Tapahtumapaikka
Laivaseminaari Helsinki - Tukholma, Silja Symphony
Osoite
Olympiaterminaali, Eteläsatama
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Esimiesfoorumiin kannattaa osallistua, koska se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kuulla ja keskustella johtamisesta uuden ja vanhan murroksessa:

Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat nopeasti. Työstä on tullut entistä sosiaalisempaa, liikkuvampaa ja demokraattisempaa. Tutkimusten mukaan työntekijöiden sitoutuminen tiettyyn organisaatioon ja työhön on vähentynyt. Samaan aikaan kansainvälistyminen, digitalisaatio ja rakenteelliset uudistukset asettavat uusia haasteita, jotka vaativat ratkaisemista.

Menestyäkseen organisaation pitää muuttua nopeammin kuin maailma sen ulkopuolella. Johtamisosaamisen ja esimiestaitojen näkökulmasta muodollisella koulutuksella ja tutkinnoilla on entistä vähemmän merkitystä. Jatkuvan oppimisen ja kehittämisen merkitys korostuu. Monessa organisaatiossa edelleen käytössä olevat 1800- ja 1900 -luvun johtamisopit sopivat huonosti tämän päivän asiantuntija­organisaatioihin.

Jotta organisaatio uudistuisi riittävän nopeasti, pitää varsinkin ylimmän johdon ymmärtää syvällisesti asiakkaiden odotuksia ja digitalisoituvan toimintaympäristön mahdollisuuksia. Voidakseen ymmärtää maailman menoa sekä johtaa muita ja muutosta, täytyy kyetä ymmärtämään ja johtamaan itseään, keskittymään ja priorisoimaan.

Esimiesfoorumissa kuulet ja keskustelet yhdessä johtamisen asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa,
• miten kompleksisen toimintaympäristön haasteet vaikuttavat organisaatioihin ja johtamistyöhön
• miten työyhteisöt ja yksilöt voivat säilyttää toimintakykynsä monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa
• millä keinoin voit itse onnistua ja uudistua esimiehenä murroksen ja muutoksen keskellä.

Tilaisuudessa käsitellään arjen esimiestyön ongelmia ja ratkaisuja sekä työoikeuden, tuoreen tutkimustiedon että käytännön esimerkkien näkökulmasta. Tervetuloa mukaan!