Rakennusvalvonnan peruskurssi, I jakso

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti
Osoite
Eteläinen Rautatiekatu 4, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Koulutusohjelmassa käsitellään rakennusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ja rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perehdytään rakennusvalvonnan hallinnollisiin menettelyihin.

Ohjelmassa mm:
• rakennusvalvonta lakisääteisenä valvontaviranomaisena ja kunnallisena palveluna
• rakennusvalvonta hallintoviranomaisena – viranomaistoiminnan keskeiset perusteet
• maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet ja harkintavalta, kaavajärjestelmä
• rakentamisen ohjauskeinot ja luvanvaraisuus sekä lupaprosessi
• suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyysvaatimukset
• rakennustyön aikainen valvonta ja erityismenettely
• rakentamisen yleiset edellytykset ja Suomen rakentamismääräyskokoelma
• LVI asiat ja rakennusvalvonta
• paloturvallisuus ja esteettömyys
• jatkuva valvonta ja hallintopakkomenettelyt

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on lyhyehkö kokemus rakennusvalvonnan tehtävistä tai jotka toimivat rakennustarkastajan sijaisena. Kurssi sopii myös tietojen päivittämiseen.

Ilmoittautuminen 10.1.2018 mennessä