Rakennusurakan hankinta, sopimukset ja valvonta

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Scandic Park Helsinki
Osoite
Mannerheimintie 46, HELSINKI
Hinta (ilman ALV)
530.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Miten varmistaa rakennusurakan hankinnan onnistuminen?
Millaisia hankintamenettelyjä kannattaa käyttää?
Kuinka hankkeet saadaan vietyä läpi aikataulussa?
Mitä tulee tietää urakkasopimuksista ja YSE 98 –ehdoista?
Mitä pitää tietää rakennusurakan valvonnasta?

Koulutus antaa perustiedot rakennusurakan hankinnasta, rakennusalan sopimuksista ja rakennusurakan valvonnasta. Näitä teemoja käsitellään erityisesti tilaajan ja julkisten hankintojen näkökulmasta.

Käytännön esimerkkien ja tuoreimman oikeuskäytännön avulla tutustutaan käytännön hanke-esimerkkeihin ja samalla pyritään parantamaan neuvotteluihin liittyvää osaamista ja ennakoimaan mahdollisia konfliktitilanteita.
Koulutuksen lopussa myös tietopaketti tilaajavastuulaista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.11.