Jakeluasemarakentamisen koulutusohjelma, jakso 2

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Hotel Haaga Central Park
Osoite
Nuijamiestentie 10, Helsinki
Hinta (ilman ALV)
1349.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Kurssin tavoitteena on perehdyttää soveltuvan teknisen taustakoulutuksen (esim. sähkö, LVI, maanrakennus) hankkineet mutta vailla jakeluasemarakentamisen kokemusta olevat henkilöt jakeluasemarakentamisen perusteisiin ja vaatimuksiin, jotta henkilö pystyy kokeneiden rakentajien opastuksella harjoittelemaan jakeluasemarakentamista työmailla. Tarkoituksena on selvittää perusasiat mahdollisimman käytännönläheisesti ja yleisellä tasolla olennaisiin asioihin keskittyen. Koulutuksen sisältö perustuu jakeluaseman rakenteen osalta standardiin SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema. Myös kokeneet rakentajat voivat täydentää omia tietojaan vapaavalintaisilla jaksoilla käymättä koko koulutusta.

Kokonaisuus koostuu kolmesta koulutuspäivästä, joista ensimmäinen toteutetaan verkkokoulutuksena ja kaksi muuta lähikoulutuksena Vantaalla.

Ohjelma

1.Jakso: Verkkokoulutus, avoinna 1.12.2017 – 10.1.2018
Ympäristö- ja turvallisuus sekä alan normit

• Rakentamista ohjaavat normit (tiivistetysti)
o Yleiset rakentamisen normit
o Palavien nesteiden jakeluasema SFS 3352
o KTMp 415/1998
• Jakeluasematoiminnan luvat ja ympäristövelvoitteet, ympäristölupa ja
ympäristörekisteröinti
• Jakeluaseman kemikaalivelvoitteet, kemikaalilupa ja –ilmoitus
• Jakeluaseman pelastustoimen velvoitteet ja pelastussuunnitelma
• Räjähdysvaaralliset tilat ja ATEX
• Ympäristörakentamisen laadunvarmistus rakentamisen aikana ja –käsikirja
• Sähköturvallisuus, käyttöönotto- ja varmennustarkastus
• Pilaantuneet maat, PIMA-prosessi

Ensimmäisen jakson hyväksytty suoritus on edellytys seuraaville jaksoille
osallistumiselle.

2. Jakso: 18.1.2018, Vantaa
Jakeluaseman rakenne

• Jakeluaseman suunnittelun periaatteet ja suunnitelmat
• Jakeluaseman rakenteet (SFS3352 -standardin rakennemallit 1 ja 2)
• Pohjavesirakennemalli (standardin rakennemalli 7)
• Standardin liite C, maanpäälliset moottoribensiiniä ja korkeaseosetanolia
sisältävät säiliöt ja varusteet
• Vanhojen jakeluasemien rakenteet ja niiden saneeraus, ja ns. olennaisen
muutoksen käsite

3. Jakso: 22.3.2018, Vantaa
Jakeluaseman järjestelmät

• Yleiset järjestelmäkaaviot
• Pinnanmittauslaitteet ja varastonvalvonta
• Maksujärjestelmät, kassat ja -automaatit, EMV PCI DSS -standardi
• Hintanäytöt
• Jakelumittarit
• Bensiinihöyryjen talteenotto
• Valvonta-, turvallisuus- ja hälytysjärjestelmät