ESPD-lomakkeen käyttö -webinaari

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Kohderyhmä
Tapahtuma kaupunki
Webinaari
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

ESPD (European Single Procurement Document) on yleiseurooppalainen hankinta-asiakirja, jolla tarjoajat vakuuttavat julkisissa hankinnoissa, ettei poissulkemisperuste rasita niitä ja että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Lomaketta sovelletaan EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ja sen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä tarjoamaan yli valtiorajojen. ESPD on hankintayksikön esitäyttämä vakiomuotoinen lomake, joka korvaa eri jäsenmaiden toisistaan poikkeavat lomakkeet. ESPD on saatavilla kaikilla EU-kielillä.

Lomakkeen termit ja kieli voi aiheuttaa hämmennystä: talouden toimijalla tarkoitetaan tarjoajaa ja tuen saajalla referenssityön vastaanottajaa. Hankintayksikön on hyvä perehtyä lomakkeen täyttämiseen ja ohjeistaa tarjoajia lomakkeen täytössä.

ESPD:tä voidaan käyttää paperisen ja lomakemuotoisen vaihtoehdon lisäksi sähköisesti komission tarjoaman palvelun kautta tai integroimalla lomake sähköiseen kilpailutusjärjestelmään. Asiakirjan käyttö siirtyy kokonaan sähköiseksi siirtymäajan päätyttyä lokakuusta 2018 alkaen.

Tämä koulutuksen jälkeen ymmärrät, mikä ESPD on, miten sitä käytetään ja osaat ohjeistaa tarjoajia sen käytössä. Koulutus on suunniteltu sekä hankintayksiköiden henkilöstölle että yritysten, tarjoajien edustajille.

Edellisestä koulutuksesta sanottua:

”Sisältö oli laaja ja kouluttajat osasivat avata asiat. Oli ymmärrettävää.”
”Kouluttajilla oli selkeä ulosanti ja asiallinen esitystapa. Tunnelma oli leppoisa tiukasta aiheesta huolimatta.”
”Kouluttajat olivat asiantuntevia ja olivat erittäin perehtyneitä aiheeseen.”
”ESPD aiheena on erittäin relevantti työni kannalta ja koulutus tärkeä.”
”Kiitokset koulutuksesta! Oli erittäin tarpeellinen ja sain vastauksia moniin käytännön ongelmiin.”
”Erittäin hyvä täsmä-koulutus. On välillä ihanaa, että asiat saa käydä ammattilaisten kanssa kohta kohdalta läpi! Kiitos!”
”Ensimmäinen kokemukseni etäkoulutuksesta ja todella onnistunut. Varmasti käytän jatkossakin etäkoulutusmahdollisuutta!”

Osallistujille toteutetaan alkukartoitus, jolla kerätään toiveita sekä kysymyksiä, joihin luennoitsijan toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota. Osallistut koulutukseen kätevästi suoraan työpisteeltäsi oman koneesi välityksellä.