Kunnan toiminnan julkisuus -webinaari

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
webinaari
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
200.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Julkisuuslain tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsittelemistä asioista sekä lisätä kansalaisten ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia yhteisten asioiden hoidossa. Oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta on perusoikeus.

Miten julkisuusperiaatteen toteuttaminen kunnan toiminnassa käytännössä onnistuu ja kuinka taataan tietojen laatu? Milloin pitää tehdä poikkeus ja tieto on salassapidettävää?

Kuinka huolehtia siitä, että tietojen julkisuus, henkilötietojen suoja ja kuntalain verkkoviestinnälle antamat velvoitteet toteutuvat? Myös yksityisyyden suoja kuuluu perusoikeuksiin. Uusi tietosuojalainsäädäntö on tuonut henkilötietojen käsittelyyn joitain uusia reunaehtoja.

Tämä koulutus on kunnan ja kuntayhtymien asiantuntijoille suunniteltu tietopaketti julkisuusperiaatteen toteuttamisesta ja yksityisyyden suojan huomioimisesta kunnallisessa organisaatiossa. Koulutukseen voi osallistua etäyhteyden välityksellä.