Kuntalaki -verkkokoulutus

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Verkkokoulutus
Tapahtuma kaupunki
aloita opiskelu verkossa heti
Tapahtumapaikka
verkkokoulutus
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
250.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Koulutuksessa käydään läpi kuntalain (410/2015) sisältö kokonaisuudessaan.

Verkkokoulutus sisältää lyhyitä asiantuntijavideoita, jotka kattavat kuntalain pääkohdat kokonaisuudessaan tiivistetysti. Videoilla kouluttavat kuntalain valmistelussa mukana olleet Kuntaliiton lakiyksikön asiantuntijat.

Osallistujat pääsevät verkko-oppimisympäristöön heille lähetetyillä omilla tunnuksilla. Tunnukset toimivat 30 päivän ajan. Osallistuja voi tänä aikana opiskella silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii.

Teemat

Kurssi on jaettu seitsemään osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin. Teemat noudattelevat kuntalakia, joten koulutuksen aikana myös kuntalain lukutaito kehittyy. Teemat ovat:
• Yleistä
• Demokratia ja vaikuttaminen
• Toimielimet ja johtaminen
• Luottamushenkilöt ja henkilöstö
• Hallinto
• Talous
• Palvelujen järjestämisen tuottamistavat ja toiminta markkinoilla

Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien henkilöstölle sekä luottamushenkilöille sekä muille, jotka tarvitsevat työssään kuntalain tulkintoja.

Materiaali ja sisältö

Koulutus koostuu lyhyistä videoluennoista, oheismateriaalista ja väittämätehtävistä. Jokaisen teeman jälkeen testaat oppimasi asiat tekemällä väittämätehtävän. Saat palautteen tehtävästä heti. Kurssin vastuuhenkilöt ovat käytettävissäsi kurssin chatissa koko koulutuksen ajan, jossa voit kysyä kurssin asioihin liittyviä kysymyksiä. Kurssin suorittamiseen kuluu aikaa noin yhden työpäivän verran.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena verkossa. Verkkokoulutus ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jokaisen osallistujan on mahdollista opiskella verkossa omassa rytmissään. Ohjattu verkkoympäristö ja opiskeltavien asioiden jaksotus helposti hahmotettaviin selkeisiin kokonaisuuksiin tekee oppimisesta joustavaa ja tehokasta.

Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Tervetuloa!